Bookmark : https://www.netafim.co.za/knowledge-centre/articles-and-reading/?id=48
Skip to : [Content] [Navigation]

Knowledge Centre


Articles and Reading

 • SUB-SURFACE DRIP IRRIGATION ON LUCERNE

  SUB-SURFACE DRIP IRRIGATION ON LUCERNE

  In South Africa the oldest SDI systems on lucerne are now more than 10 years old and the crop will have to be replanted. There are mainly two considerations involved; the crop and the irrigation system.

  Read More

 • Basiese beginsels van besproeiingskedulering

  Basiese beginsels van besproeiingskedulering

  Suid Afrika is ‘n land van diversiteit wat oor ‘n lewendige kulturele diversiteit beskik, asook ‘n skouspelagtige reeks van plantegroei, biodiversiteit, klimaat en grondtipes.  Vergelykend met ander lande, is slegs 12 % van Suid Afrika geskik vir die verbouing van gewasse onder droëland toestande.  Slegs 3 % hiervan word as vrugbare grond gesien.  Die grootste gedeelte (69 %) van die land word vir veeboerdery gebruik.  Met die geskatte bevolkingsgroei van ongeveer 2 % per jaar, word daar verwag dat die bevolking tot 82 miljoen teen 2035 kan groei.  Dit beteken dat landbou die natuurlike hulpbronne tot hulle beskikking meer effektief sal moet benut.

  Read More

 • Drip Irrigation in Citrus

  Drip Irrigation in Citrus

  Citrus producers in South Africa use drip irrigation extensively to irrigate and nutrigateTM(application of nutrients through irrigation system) their trees.  Of all tree crops, drip irrigation has been the most widely accepted method of irrigation when compared to other methods of micro irrigation on tree crops.

  Read More

 • Australia: Planning an olive irrigation system by Netafim Australia

  Australia: Planning an olive irrigation system by Netafim Australia

  THE IMPORTANCE OF IRRIGATING OLIVES
  There are many myths about olives circulating amongst first time growers and enthusiasts as people rush to get into another growing agricultural industry. One of the classic bits of misinformation that inevitably arises is that the “olive tree will grow anywhere and does not need irrigation”.

  Read More


Staff login